دوره‌های توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان

محمد محمودیان در آغاز با بیان اینکه در چند سال اخیر با توجه به راه اندازی پارک های علم و فناوری، توسعه مراکز علمی و فناوری در دانشگاه ها و ایجاد ارتباط دانشگاه با صنعت توسط دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه ها و همچنین موج ایجاد شرکت های دانش بنیان، صرف ارائه مقاله موفقیت محسوب نمی شود، اظهار داشت: باید حتما این اساتید و شرکت ها نتایج تحقیق و یافته های علمی خود را بتوانند به یک کاربرد تبدیل کنند و یک مسئله و مشکل را در جامعه حل کنند. وی بیان داشت: آن علمی که ارزش افزوده و ثروت تولید می کند، بهتر از علم صرف است و در چند سال گذشته نیز شاهد بودیم این تفکر یعنی سوق یافتن به سمت تجاری سازی علوم بین اساتید دانشگاهی و اعضای هیات علمی نهادینه شده است. وی در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از اساتید و اعضای هیئت ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات