وقت شمردن جوجه‌ها رسید!

وقت شمردن جوجه‌ها رسید!

پس در این چند خط به دنبال مسیر تازه‌ای نگردید و تنها به بهانه همین یادآوری‌ها برای بستن پرونده‌های بازتان دست به‌کار شوید. با کسانی که رابطه کاری مستقیمی با شما دارند، جلسه بگذارید و در مورد تمام‌کردن کارهای ناتمام امسال و برنامه‌های سال آینده با هم صحبت کنید. در این گفت‌و‌گو تنها به پروژه‌های کاری نپردازید و سعی کنید که احساس همکارانتان نسبت به آنچه که در محیط کار می‌گذرد را درک کنید و برای بهبود آن تلاش کنید. اجازه دهید که سال نو با کمترین فشار و ابهام مالی آغاز شود و بتوانید با ذهن آزاد از دغدغه‌های مالی، پروژه‌های تازه را شروع کنید. می‌دانیم که ممکن است در هر هفته و ماه برنامه تازه و متفاوتی را به برنامه‌های قدیمی زندگی‌تان اضافه کنید، اما از شما می‌خواهیم که به بهانه نو‌شدن سال، یک چشم‌انداز تازه و دقیق را به برنامه‌های قدیمی اضافه کنید. اگر بتوانید اهدافتان را روی کاغذ پیاده کنید، ذهنتان با نظم بهتری مسیر رسیدن به آنها را ترسیم می‌کند. در کسب‌و‌کار، روابط شخصی و حتی مراودات اجتماعی‌تان آدم‌های سمی را شناسایی کرده و سعی کنید که استراتژی تازه‌ای برای مواجهه با آنها بچینید. درست است که همه آدم‌های سمی را نمی‌توان از چرخه روابط حذف کرد، اما آگاه‌بودن از نگاه آنها نسبت به یک رابطه، احتمال آسیب‌دیدنتان در سال پیش‌رو را کاهش می‌دهد.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات