«کاگنوتک»؛ فضایی برای استقرار استارتاپ‌ها

در حوزه علوم و فناوری‌های شناختی تا کنون شتابدهنده‌ای فعال نبود اما هفته گذشته نخستین شتابدهنده این حوزه با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افتتاح شد. این شتابدهنده به تجهیزات روز ارزیابی و ثبت کارکردهای مغزی و تحریک الکتریکی و مغناطیسی مغز مجهز است و استارتاپ‌ها برای فعالیت خود می‌توانند از آنها استفاده کنند. برگزاری کارگاه‌هایی در حوزه علوم شناختی و کارآفرینی مزیت دیگر حضور در این زیست بوم است که کار کردن روی ایده را برای استارتاپ‌ها تسهیل می‌کند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات