اطلاع رسانی در خصوص بیماری کرونا

اطلاع رسانی در خصوص بیماری کرونا

راهنمای خو مراقبتی وبهبود ایمنی دربرابر ویروس کرونا براساس اصول بهداشتی ،پزشکی رایج و آموزه های طب ایرانی

وب سایت وبدا

دفتر طب ایرانی ومکمل

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات