ایران جزو قدرت‌های برتر منطقه در فناوری‌های مبارزه با کرونا

سومین گزارش معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری، باب دیگری از گام‌های کمیته مبارزه با کرونا به کمک زیست بوم نوآوری را نمایان می‌کند. «در چند سال گذشته و با سیاست‌های اجرا شده در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، زیست‌بوم بسیار مناسبی در حوزه زیست‌فناوری در کشور ایجاد شده است. ولی این ویروس چموش باعث شد که ما به روی دیگر سکه زیست فناوری پی ببریم و آن بخش امنیت زیستی کشور است. ساخت کیت‌های تشخیص در این مدت کم در بخش خصوصی نشان‌دهنده عمق اشراف علمی جامعه زیست‌فناوری کشور است.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات