چرخ نوآوری در چرخش مدام

طرح نویی که به پرچم‌داری دانشگاه‌ها در افتاده و باب سخن تازه‌ای را با سرمطلع نوآوری و فناوری گشوده است. باب این سخن به مدد الهی امروز به گفتمانی بدل شده که ساده انگاشته نمی‌شود و خود را به سطوح گوناگون جامعه تعمیم داده است. بی‌مناسبت ندیدم حال که سال، جای خود را به روز نو می‌دهد و روزی از نو می‌شود، گوشه‌ای از این گلستان علم و فناوری کشور را به رخ بکشم. سالی که روزهای خود را با نفس گرم ۶۳۱ شرکت خلاق، ۴۹ شتاب‌دهنده فناوری و ۱۱۸ مرکز نوآوری به پایان می‌برد. که حالا به خط تولید نوآوری در کشور بدل شده و هر روز میزبان ۱۵۰۰ دانش‌آموخته خلاق دانشگاهی است. این اقیلم خوش آب و رنگ مامن زیست‌بوم فناوری و نوآوری شده است. مردی از جنس دفاع از ناموس و جان مردم ایران که تکمله‌ای بر تلاش‌های این روزهای کاروان علم و فناوری کشور بود. سفره نوآوری و فناوری ایرانمان هر روز گسترده‌تر می‌شود. سفره‌ای از شمال تا جنوب کشور که همه جوانان به نشستن سر این سفره بی ادعا دعوتند. ما بنا داریم با گرم نگه داشتن تنور این زیست‌بوم هزار رنگ فرحت‌زا، ایران را جوان کنیم و بسازیم.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات