طراحی و ساخت استند دیجیتال لیزری تشخیص تب توسط واد فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری پارک

استند تشخیص تَب دیجیتال لیزری به همت گروه فناور گسترش صنعت خاورمیانه از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری استان مرکزی، طراحی و ساخته شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات