دیداب هرسال، توسعه‌ی یک تکنولوژی جدید

دیداب هرسال، توسعه‌ی یک تکنولوژی جدید

استارتاپ دیداب توسط رضا منتظری نمین بنیانگذاری شده است. ایده دیداب چطور شکل گرفت و چرا تصمیم گرفتید این استارتاپ را راه اندازی کنید؟ روزی یکی از دوستانم با من تماس گرفت و گفت… آن تماس، شروع کار دیداب بود. نظر تو چیست؟ " از همین‌جا بود که استارتاپ دیداب کار خود را آغاز کرد. قبل از راه اندازی دیداب به کار تحقیقاتی مشغول بودیم. حاصل این دوره چند مقاله ISI بود و آشنایی من با فضای تحقیق آکادمیک، و البته تیمی که بعدا هسته‌ی استارتاپ دیداب را شکل داد. آنچه دیداب به دنبال آن است، توسعه حداقل یک تکنولوژی جدید در هر سال است. قدم اول ما در دیداب، دستگاه تونل صدا بود. سال ۹۷ بر توسعه و تجاری سازی این تکنولوژی متمرکز بودیم. کاربرد اصلی هر تونل صدا و هولوفن در تبلیغات است. ما این دستگاه‌ها را اجاره می‌دهیم، می‌فروشیم، و در طرح‌های بزرگتر در نظر داریم به عنوان یک پلتفرم تبلیغات محیطی از اینها استفاده کنیم. برای ما مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش از ابتای کار تاکنون، موضوع فروش بوده است.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات