ارائه مجموعه صدها محتوای آموزش همگانی برای کرونا در سامانه موکس کشوری آرمان

اصلی ترین راه مهار ویروس کرونا ،آموزش همگانی است. بر همین اساس دانشگاه علوم پزشکی مجازی با توجه به رسالت موکس ها در آموزش همگانی، بر آن شد تا با اختصاص بخشی از سامانه موکس کشوری آرمان، مجموعه جامعی از محتوای الکترونیکی را در یک فعالیت فشرده جمع آوری و دسته بندی کند. هم اکنون این سامانه با در اختیار داشتن صدها محتوا در زمینه های: ویروس کرونا چیست؟، راه های انتقال، علایم تشخیص کرونا ویروس، کلیات پیشگیری از ویروس کرونا و ...در آدرس زیر به صورت رایگان در اختیار همگان است:http://arman.vums.ac.ir/corona
ضمناً مولفان می توانند برای برداشتن مطلب از روی سایت با ایمیل armavums.ac.ir مکاتبه نمایند.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات