کارآفرینی سازمانی چگونه می‌تواند به جهش تولید کمک کند؟

کارآفرینی سازمانی چگونه می‌تواند به جهش تولید کمک کند؟

یک کارشناس کارآفرینی سازمانی و مسائل اقتصادی در یادداشتی با طرح این سوال که کارآفرینی سازمانی چگونه می‌تواند به جهش تولید کمک کند؟ نتیجه‌گیری کرده که جهش تولید نیازمند تقویت رفتارهای کارآفرینی سازمانی در شرکتهای تولیدی و اتخاذ ساز و کارهای حمایتی توسط نهادها از تولیدکنندگانی است که دارای گرایش به کارآفرینی هستند و این موضوع با توجه به ضرورت برون‌رفت از وضعیت تحریمی و ایجاد تحول اقتصادی برای تحقق شعار جهش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بسیار مهم و حیاتی است. محققان حوزه کارآفرینی سازمانی معتقدند وقتی که نوآوری یا ایجاد کسب کارهای جدید (شرکت‌های زایشی یا ونچرینگ) یا نوسازی استراتژیک در سازمان ایجاد شود، آن سازمان به سمت کارآفرینی سازمانی حرکت کرده است. شرکتهای زایشی، کسب‌وکارهای جدیدی هستند که در درون مرزهای سازمانی شرکت‌های موجود تاسیس شده و رشد می‌کنند و به عنوان ابتکاراتی کارآفرینانه به توسعه محصولات یا بازارها برای شرکت مادر می‌پردازند که خوشبختانه ظرفیت‌های لازم برای توسعه این استراتژی در راستای جهش تولید در داخل کشور با توجه به وجود شرکتهای بزرگ به راحتی یافت می‌شود. حضور فعال این شرکتها در شرایط بحرانی ناشی از ورود ویروس کرونا و تامین و تولید مایحتاج مردم در راستای ایجاد و تقویت اقتصادی درون‌زا بوده و نقش این شرکتها در تامین امنیت غذایی و تولیدی نیز بر کسی پوشیده نیست؛ بنابراین شناخت کارآفرینی سازمانی و به عنوان ابتکارات اکتشافی که منجر به ایجاد ارزش جدید می‌شوند، حائز اهمیت بوده و ایجاد ساختار و ظرفیتها برای رفتن شرکتها و سازمانها به سمت رفتارهای کارآفرینانه و بروز نوآوری، ورود به کسب و کارهای جدید و حرکت به سمت نوسازی استراتژیک پیش نیاز اصلی برای حرکت به سمت جهش تولید از طریق به حداکثر رساندن استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری و تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار و در نهایت رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است. بنابراین جهش تولید نیازمند تقویت رفتارهای کارآفرینی سازمانی در شرکتهای تولیدی و اتخاذ ساز و کارهای حمایتی توسط نهادها از تولیدکنندگانی است که دارای گرایش به کارآفرینی هستند و این موضوع با توجه به ضرورت برون‌رفت از وضعیت تحریمی و ایجاد تحول اقتصادی برای تحقق شعار جهش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بسیار مهم و حیاتی است.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات