ریس موبیل در مشهد

ریس موبیل در مشهد

ریس موبیل (سامانه سیار تفریحی آموزشی رانندگی حرفه ای ) شروع به کار کرد .

اطلاعات در این زمینه را میتوانید در سایت Racemobile.ir مشاهده فرمایید .

لینک اصل خبر در سایت ریس موبیل

    منبع خبر

    ریس موبیل

    ریس موبیل

    ریس موبیل به عنوان واحدسیار تفریحی ریس نت، درکنار پروژه تجهیزآموزشگاه های رانندگی،هدف ارائه بسترتفریحی آموزشی به وسیله شبیه سازرانندگی رادنبال می کند.

    نظرات