سرآمدان علمی برای حضور در دوره های مطالعاتی حمایت شدند

سرآمدان علمی برای حضور در دوره های مطالعاتی حمایت شدند

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال ۱۳۹۸ چهارمین دوره انتخاب سرآمدان علمی با موفقیت به اتمام رسید. تعداد ۷۷ نفر از اعضاء هیات علمی موسسات آموزشی و پژوهشی کشور، بعنوان سرآمد علمی در قالب ۲ گروه الف (۵۲ نفر) و ب (۲۵ نفر) شناسایی و معرفی شدند و به آنها پژوهانه و گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی پرداخت شده است. همچنین به این محققان حمایت جذب محقق پسادکتری تعلق گرفته است.

پرداخت پژوهانه در سال ۱۳۹۸

شرایط ضروری جهت ارزیابی اولیه بعنوان سرآمد علمی در سال ۱۳۹۸ موارد مختلفی را در بر گرفت، چاپ حداقل یک مقاله به‌عنوان نویسنده مسئول در فهرست نشریات برتر در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۸ از جمله این شرایط بود. همچنین کاندید سرآمد علمی باید عضو هیات علمی موسسات علمی، پژوهشی کشور باشد.

این مرکز، برای ارزیابی اولیه، تعداد ۱۱۴ نشریه برتر را مبنا قرار داد و فهرست مقالات کشور ایران در بازه زمانی فوق از پایگاه داده Web Of Science را استخراج کرد. در این دوره اطلاعات بیش از ۱۲۰۰ مقاله (بیش از ۲۰۰۰ نفر مقاله) گردآوری شد. در مرحله بعد اطلاعات محققان دارای شرایط بالا، از این پایگاه استخراج شدند. این اطلاعات شامل شاخص اچ، میانگین استنادات مقالات، سن علمی، استنادات از نشریات برتر و ... بوده است. در انتها نیز افراد امتیازدهی و ۷۷ نفر با توجه به اعتبار علمی کسب شده، به‌عنوان سرآمدان علمی سال ۱۳۹۸ (دوره چهارم) انتخاب و معرفی شدند. فدراسیون به سرآمدان علمی دوره چهارم در مجموع مبلغ ۲۲۱۵۰ میلیون ریال به‌عنوان پژوهانه پرداخت کرده است.

تشویق دستاوردهای علمی معتبر

همچنین فدراسیون سرآمدان علمی ایران برای ارتقاء کیفیت علمی کشور از دستاوردهای علمی معتبر در سال ۱۳۹۸ حمایت به عمل آورد. بر اساس آیین نامه این فدراسیون، حمایت از مقالات منتشر شده در نشریات برتر و حمایت از حضور در دوره‌های مطالعاتی معتبر خارجی، بخشی از حمایت‌های در نظر گرفته شده در این طرح را شامل شد. همچنین بر اساس این طرح از برگزاری رویدادهای داخلی معتبر،شرکت در کنگره‌های معتبر بین المللی و از جذب محقق پسادکتری نیز حمایت به عمل آمد. در سال ۱۳۹۸ با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بالغ بر ۴۵۶۰۰ میلیون ریال حمایت تشویقی به انواع دستاورد و فعالیت‌های علمی معتبر پرداخت شده است. ذکر این نکته ضروری است که این حمایت‌ها ویژه سرآمدان علمی نمی‌باشد و تمامی محققان کشور با رعایت شرایط آیین‌نامه می‌توانند از این حمایت‌ها استفاده کنند.

انتخاب سرآمدان علمی در سال ۱۳۹۸ از ۱۳ استان کشور

سرآمدان علمی در سال ۱۳۹۸، از ۱۳ استان و ۳۰ موسسه تحقیقاتی و پژوهشی کشور انتخاب شده‌اند. به سرآمدان گروه الف (۵۰ نفر) متناسب با امتیاز آنها پژوهانه نقدی از ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال و افراد گروه ب ۲۰۰ میلیون ریال پرداخت شده است. در مجموع در دوره چهارم مبلغ ۲۲۱۵۰ میلیون ریال (معادل دو میلیارد و دویست و پانزده میلیون تومان) پژوهانه به سرآمدان علمی پرداخت شده و برای هر کدام از این افراد مبلغ ۵۰ میلیون ریال گرنت استفاده از خدمات شبکه ازمایشگاهی فناوری‌های راهبردی تخصیص داده شده است.

حمایت از مقالات منتشر شده در نشریات برتر

از ابتدای شروع فعالیت، فدراسیون سرآمدان علمی ایران، تعداد ۱۱۴ نشریه را از ترکیب ۲ گروه نشریه انتخاب کرده است.گروه اول ۶۲ نشریه را شامل می‌شود که براساس ۲ شاخص آیگن و ضریب تاثیر نشریات انتخاب شده‌اند. گروه دوم نیز شامل ۸۵ نشریه است. این نشریات توسط موسسه نیچر به‌عنوان نشریات برتر در سطح جهانی انتخاب و معرفی شده‌اند. از اجتماع این ۲ گروه تعداد ۱۱۴ نشریه (برخی نشریات بین ۲ گروه مشترک می‌باشند) به‌عنوان نشریات برتر انتخاب و در ۴ گروه الف، ب، ج و د دسته‌بندی شده‌اند. از ابتدای سال ۲۰۱۹ به نشریات گروه‌های الف تا ج به ترتیب ۴۰۰، ۱۵۰ و ۵۰ میلیون ریال حمایت تشویقی پرداخت شده است. به نشریات گروه ج صرفا امتیاز جهت اعتباردهی علمی سرآمدان تعلق می‌گیرد و حمایت تشویقی نقدی پرداخت نمی‌شود. این حمایت‌ها، به نویسندگانی که در مقالات خود از آدرس موسسات ایرانی استفاده کنند پرداخت می‌شود. در سال ۱۳۹۸ به تعداد ۴۷ مقاله مبلغ ۴۲۵۰ میلیون ریال تشویقی پرداخت شده است.

حمایت از حضور در دوره‌های مطالعاتی معتبر خارجی در سال ۱۳۹۸

فدراسیون برای افزایش تعاملات بین‌اللملی، از محققان و پژوهشگران کشور برای حضور نزد افراد معتبر بین‌المللی مانند برندگان جوایز نوبل، فیلدز، کاولی، مصطفی، ... و یا نویسندگان مقالات نشریات برتر (مانند نیچر و ساینس) حمایت می‌کند. این حمایت‌ها به اعضاء هیات علمی و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پرداخت می‌شود. میزان این حمایت‌ها براساس اعتبار استاد میزبان (فرد معتبر خارجی که محقق ایرانی در آزمایشگاه تحقیقاتی وی حاضر خواهد شد) در ۳ گروه الف، ب و ج دسته بندی می‌شوند.

گروه الف، برندگان جوایز معتبر مانند نوبل و ... هستند. گروه ب نویسندگان مقاله در نشریات برتر گروه الف (نیچر و ساینس) می‌یاشند. گروه ج نیز نویسندگان مقاله در نشریات برتر گروه ب هستند. در سال ۱۳۹۸ تعداد ۹۲ نفر از محققان کشور نزد افراد معتبر بین‌المللی به صورت دوره‌های کوتاه مدت حضور داشته و برای انجام تحقیقات از امکانات و توانمندی‌های این موسسات استفاده کرده‌ند.

حمایت از برگزاری رویدادهای داخلی معتبر

فدراسیون برای افزایش تعامل و نشست‌های علمی از موسسات داخلی که اقدام به برگزاری کنگره‌های معتبر با حضور محققان معتبر بین المللی می‌کند. این حمایت‌ها متناسب به اعتبار افراد مدعو به دبیر کنگره‌ و بابت مواردی مانند هزینه ایاب و ذهاب، هزینه اقامت، کمک‌ به برگزاری کنگره و ... پرداخت می‌شود.

در سال ۱۳۸۹ ۲۶ محقق معتبر جهانی در ۵ رویداد داخلی شرکت کرده و به ارائه سخنرانی و برگزاری نشست‌های علمی پرداختند. فدراسیون بیش از ۱۸۴۰ میلیون ریال به دبیرخانه این کنگره‌ها تشویقی پرداخت کرده است.

پایان پیام/۳۳

اخبار مرتبط:

معرفی ۷۷ محقق کشور به عنوان سرآمدان علمی

حمایت فدراسیون سرآمدان علمی ایران از پژوهشگران پسادکتری

بیش از ۷۵ «سرآمد علمی» حمایت شدند

سه عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فهرست سرآمدان علمی کشور قرار گرفتند

حمایت از فارغ‌التحصیلان دکتری برای ارتقای کیفیت پژوهش

لینک اصل خبر در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  منبع خبر

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات