بسته ویژه صندوق نوآوری برای حمایت از پارک‌های علم و فناوری

وی افزود: ما اگر پیشتر همزمان با عصر توسعه صنعتی، شهرک‌های صنعتی را ایجاد کردیم باید برای توسعه دانایی از طریق ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های فناور نیز زیرساختی را فراهم می‌کردیم که این زیرساخت همان پارک‌های علم و فناوری است که سال‌هاست در کشور ایجاد شده است. عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی درباره تعداد پارک‌های علم و فناوری فعال در کشور یادآور شد: در حال حاضر حدود ۴۵ پارک علم و فناوری در کشور داریم که بخشی از آنها پارک‌های استانی هستند. وی افزود: ما در بخش منطقه‌ای به تعداد کافی پارک علم و فناوری ایجاد کرده‌ایم اما در حوزه بخشی ایجاد پارک‌های تخصصی را در دستور کار داریم، یعنی مشابه پارکی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گرفته در بخش‌های مختلف نفت، کشاورزی و … ایجاد کنیم. عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی درباره نحوه تعامل پارک‌های علم و فناوری با صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و فناور تصریح کرد: یکی از مخاطبان صندوق نوآوری همین شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری هستند و در واقع این شرکت‌ها بهره‌بردار خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری بشمار می‌آیند، اما کاری که ما در وزارت علوم با صندوق نوآوری آغاز کردیم این بود که نگاهمان را توسعه بخشیم، لذا بسته اختصاصی و ویژه‌ای برای حمایت از پارک‌های علم و فناوری در صندوق نوآوری در نظر گرفته شد. عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از راهبری و نظارت بر صندوق‌های پژوهش و فناوری در استان‌ها از طریق پارک‌های علم و فناوری انجام می‌شود، افزود: با تدبیر این دوره جدید هیئت عامل صندوق نوآوری امکان سرویس‌دهی صندوق نوآوری به شرکت‌های فناور که لزوما مجوز دانش بنیان هم ندارند و در پارک‌ها مستقر هستند فراهم شد. کشمیری با بیان اینکه امروز عمده برنامه‌ها و هماهنگی‌های صندوق نوآوری و شکوفایی در استان‌ها برای خدمات‌رسانی بیشتر به شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناوری از طریق پارک‌های علم و فناوری انجام می‌شود، گفت: در دوره جدید فعالیت صندوق نوآوری با تدابیری که اتخاذ شده است، بیشترین توجه به پارک‌های علم و فناوری شده است.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات