دستورالعمل ها و پروتکل های تخصصی درمان مسمومیت با قارچهای سمی

دستورالعمل ها و پروتکل های تخصصی درمان مسمومیت با قارچهای سمی

با مواجه به شروع فصل بهار و بروز شرایط محیطی مساعد مانند نور، بارندگی و دمای مناسب جهت رشد قارچهای خودرو و سمی، متاسفانه در ابتدای هرسال با تعداد زیادی از مسمومیت های اتفاقی ناشی از مصرف خوراکی قارچ سمی روبرو می باشیم. در شرایط کنونی که اغلب بیمارستانها و مراکز درمانی کشور به درمان بیماران مبتلا به کوید-۱۹ اختصاص یافته اند، با تکیه بر اصول ابتدایی پیشگیری و نظارت بر رعایت آن توسط ارگان های ناظر، می توانیم از مراجعات ناشی از مسمومیت به مراکز درمانی جلوگیری نماییم. به همین مناسبت و با هدف آگاهی سازی به مردم ، دستورالعمل ها و پروتکل های تخصصی درمان مسمومیت با قارچهای سمی در زیر قابل مشاهده و دانلود می باشد.


شیوه نامه قارچهای سمی
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات