برگزاری فراخوان تجربیات برتر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور اقدام به برگزاری فراخوان تجربیات برتر کانون های فرهنگی و انجمن های علمی و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور نموده است . ارسال بهترین تجربیات در قالب فرم ضمیمه که در معاونت های دانشجویی و فرهنگی هر دانشگاه موجود بوده را تهیه کرده و حداکثر تا تاریخ ۹۹/۲/۱۲ به ایمیل ted.chex behdasht.gov.ir ارسال کنند .

پوستر به پیوستلینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات