درخواست جهت افزایش مشمولین بخشنامه تامین اجتماعی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی طی نامه ای خطاب به ریاست سازمان تامین اجتماعی خواستار افزایش دایره مشمولین بخشنامه شماره ۱۴۷۷۴/۹۸/۱۰۰۰ پیرامون کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، شد.
در بخشی از این نامه آمده است :
برابر بخشنامه فوق بخشی از فعالیت ها و کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی ذیل عناوین ده گانه ضمیمه بخشنامه فوق به جهت تاثیر مستقیم بیماری کرونا، مشمول امهال قرار گرفته و توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب گردیده است در صورتیکه با توجه به نوع فعالیت مندرج در عناوین ده گانه ابلاغی، بسیاری از کسب و کارهای فعال در فضای مجازی نیز مستحق استفاده از تسهیلات بخشنامه مذکور بوده و می باشند.

لینک اصل خبر در سایت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

    منبع خبر

    اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

    اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

    اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی یک انجمن در شهر تهران می باشد

    نظرات