پساکرونا و ضرورت ایجاد یک انقلاب اقتصادی...

پساکرونا و ضرورت ایجاد یک انقلاب اقتصادی...

پساکرونا و ضرورت ایجاد یک انقلاب اقتصادی جدید برای پایداری اقتصاد شهر مشهد

پیش بینی اقتصاد پایدار به عنوان مکمل اقتصاد توریست زیارتی به مثابه سیاست های کلان کشور و عدم وابستگی به صنعت نفت

عدم وابستگی به صنعت توریست زیارتی در مشهد به عنوان یک اصل مد نظر قرار گیرد .

در دوران پسا کرونا در مقابل اقتصاد قبلی که صرفا مبتنی به حوزه گردشگری زیارت و توریست زیارتی بوده است، یک انقلاب جدید برای پایداری اقتصاد شهر مشهد کاملا ضروری به نظر می رسد تا تحت تاثیر آن با حفظ کرامات انسانی و کلیه شعائردینی و اسلامی و نیزبهره گیری حداکثری از امکانات و دارایی های موجود و مزیت های رقابتی شهری و منطقه ای، درراستای استفاده بنیه از ظرفیت پتانسیل بخش خصوصی کسب و کارهای جدیدی فعال گردیده و وابستگی آنها به حوزه گردشگری زیارت در امتداد تامین نیازمندی های این بخش جدید قرار گرفته و اصناف و فعالان اقتصادی بتوانند خود را در این شرایط بحرانی مدیریت نموده و در انتظار فعال سازی و بازگشت زائرین و مسافرین قرار نگیرند و صدالبته با فعال سازی مجدد صنعت گردشگری از مزایای آن هم نیز بهره مند خواهند شد .

www.mmti.ir

لینک اصل خبر در سایت تجارت طلایی نیک روش

  منبع خبر

  تجارت طلایی نیک روش

  تجارت طلایی نیک روش

  تجارت طلایی نیک روش یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات