رفع ممنوعیت واردات برخی تجهیزات زیرساختی فناوری اطلاعات

علی آذرکار دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این زمینه گفت: «در شرایط کنونی کشور به دلیل شیوع کرونا و افزایش دورکاری در سازمان‌ها و شرکت‌ها تهیه زیرساخت‌های ارتباطی بیشتر از گذشته پررنگ شده است و به همین خاطر این ممنوعیت می‌توانست ضربات جبران‌ناپذیری به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور بزند.» همزمان با در نظر گرفتن ممنوعیت واردات برخی تجهیزات زیرساختی فناوری اطلاعات، بسیاری از واردکنندگان این بازار اعلام کرده بودند که این ممنوعیت به بهانه اینکه نسخه‌های تولید داخل دارند، آن هم در شرایطی که به خاطر شیوع کرونا و دورکاری سازمان‌ها و شرکت‌ها نیازمند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی خود هستند می‌تواند ضربه قابل توجه‌ای به بخش‌های مختلف کشور بزند.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات