نابسامانی فضای مجازی منجر به متضرر شدن کسب و کارهای اینترنتی می شود.

نابسامانی فضای مجازی منجر به متضرر شدن کسب و کارهای اینترنتی می شود.

وزیر ارتباطات دولت نهم از نبود حاکمیت ملی در فضای مجازی خبر داد و اظهار کرد: بحث فضای مجازی از آنجایی که امکانات و اختیاراتی را برای افراد فراهم می کند بسیار وسیع و گسترده بوده و تاثیر زیادی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارد. به بیان دیگر کشور حتماً باید از تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی استفاده کند. وی افزود: اما اشکالی که وجود دارد این است که حاکمیت این فضا در اختیار جمهوری اسلامی نیست و نه تنها این حاکمیت در اختیار کشور نیست بلکه خارج از ایران هم است. از سوی دیگر این حاکمیت در اختیار کشورهایی است که بیش از ۲۰۰ سال علیه ملت ایران بوده و همیشه مخالف ملت ایران هستند. هم اکنون تحریم‌هایی که انجام می‌دهند، نشان دهنده این موضوع است. سلیمانی با بیان اینکه حاکمیت در اختیار این کشورها است و هر کاری می‌توانند در شبکه‌های مجازی انجام می‌دهند، بدون ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات