گزارش تصویری نخستین جلسه راهبری پانزدهمین جشنواره ایده های برتر

گزارش تصویری نخستین جلسه راهبری پانزدهمین جشنواره ایده های برتر

گزارش تصویری نخستین جلسه راهبری پانزدهمین جشنواره ایده های برتر
گزارش تصویری نخستین جلسه راهبری پانزدهمین جشنواره ایده های برتر
گزارش تصویری نخستین جلسه راهبری پانزدهمین جشنواره ایده های برتر
گزارش تصویری نخستین جلسه راهبری پانزدهمین جشنواره ایده های برتر
گزارش تصویری نخستین جلسه راهبری پانزدهمین جشنواره ایده های برتر
گزارش تصویری نخستین جلسه راهبری پانزدهمین جشنواره ایده های برتر
گزارش تصویری نخستین جلسه راهبری پانزدهمین جشنواره ایده های برتر
گزارش تصویری نخستین جلسه راهبری پانزدهمین جشنواره ایده های برتر
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری یزد

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری یزد

  پارک علم و فناوری یزد

  زندگی با طعم فناوری ایرانی

   نظرات