تقویت و توسعه همکاری های مشترک میان پارک علم و فناوری استان مرکزی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

با هدف گسترش همکاری های علمی، فناوری و آموزشی مشترک میان پارک علم و فناوری استان مرکزی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک، جلسه هماندیشی و تبادل نظر با حضور معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک در پارک علم و فناوری استان مرکزی برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات