سیزدهمین کمیسیون ارزیابی و داوری طرح ها با بررسی ۴ طرح در مرکز رشد نوشهر برگزار شد

سیزدهمین کمیسیون ارزیابی و داوری طرح ها با بررسی ۴ طرح در مرکز رشد نوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، سیزدهمین کمیسیون داوری و ارزیابی واحدهای فناور متقاضی پذیرش در مرکز رشد نوشهر در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۰۱ برگزار شد. در این کمیسیون ۴ طرح فناورانه در حوزه های کشاورزی ، مکانیک و گردشگری بررسی و داوری شد.
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد

   نظرات