بسته آموزش شناخت اجتماعی مدرسه محور طراحی شد

بسته آموزش شناخت اجتماعی مدرسه محور طراحی شد

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، امید شکری مجری طرح پژوهشی «طرّاحی و اثربخشی بسته آموزش شناخت اجتماعی مدرسه محور برای کاهش پرخاشگری درکودکان» درباره اجرای آن بیان کرد: انجام این پروژه سبب تسهیل دسترسی به راهبردهایی مانند توجه و تشویق دانش آموزان، تقویت رفتارهای مناسب، پیشگیری از رفتارهای مخرب، ایجاد محیط‌های اجتماعی مثبت برای همه فراگیران و آموزش مهارت‌های حل مساله اجتماعی در کلاس های درس، از طریق نقش آفرینی نظام آموزش رسمی و معلم می شود.


این محقق ادامه داد: بسته آموزش شناخت اجتماعی مدرسه محور از طریق تحمل پذیری و تعدیل رخدادهای منفی در بافت تعامل با دیگران، حفظ خودانگاره مثبت، حفظ تعادل هیجانی و تداوم روابط رضایت ‌بخش با دیگران، در تحقق ایده ایمن سازی و مصونیت روانی یادگیرندگان به ‌طور تجربی موثر واقع می شود.

وی همچنین عنوان کرد: هر گونه تلاش برای افزایش تاب آوری فراگیران نیازمند آن است که آنها توانمندهای فردی خود را بشناسند، منابع بیرونی را شناسایی و مورد استفاده کامل قرار دهند و مهارت های ارتباطی و توانایی حل مساله اجتماعی خود را تقویت کنند.

شکری با بیان اینکه مشارکت همسالان و احساس مسوولیت آنها در قبال کمک به یکدیگر روند یادگیری مهارت ها را تسریع می‌کند، افزود: همه فراگیران از توانایی لازم برای حل مشکلات خود برخوردارند و آنها می توانند راه حل هایی را نیز به همسالان خود ارائه کنند.

بازسازماندهی محتوای برنامه‌های آموزشی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه درتلاش‌های تحقیقاتی آتی ضرورت بیش از پیش بازسازماندهی محتوای برنامه‌های آموزشی مداخله‌ای نیز یک اولویت تعیین کننده تلقی می‌شود، خاطر نشان کرد: آموزش چگونگی معرفی خود، شروع یک مکالمه و تعریف از همسالان، روش های مناسب پوزش طلبیدن از دیگری پس از انجام اشتباه و آشنایی با شیوه های متقاعدکردن دیگران برای پذیرش دیدگاه های آنها، از دیگر مهارت‌های اجتماعی پایه با هدف بازآرایی محتوایی برنامه‌های آموزشی هستند.


وی همچنین ابراز کرد: علاوه بر این کمک به آنها برای آشنایی با شیوه‌های مناسب بیان عواطف، آشنایی با روش های جایگزین پرخاشگری و اجتناب از واکنش های خصمانه کلامی و جسمانی و یا مکالمات منفی، آماده کردن دانش آموزان برای رویارویی با استرس و اضطراب، ملامت‌ها و طرد از طرف دیگران، و نیز یادگیری مهارت‌های مواجهه فعالانه در موقعیت های اجتماعی، روش های هدف گزینی اجتماعی مناسب و در نهایت، تعیین علل مشکلات و اولویت بندی کردن مسائل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.


مجری طرح پژوهشی که با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری در حال انجام است گفت: هر گونه بی توجهی به توانمندسازی کودکان به ویژه کودکانی که استعداد نمایش گستره وسیعی از رفتارهای ناسازگارانه را در تعامل با همسالان خود نشان می دهند، زمینه را برای ظهور اشکال پیچیده تری از رفتارهای بزهکارانه در آینده فراهم خواهد کرد.

تقویت تمایل به مشارکت بیشتر کودکان درفعالیت های کلاسی
شکری با اشاره به اینکه مهارت های رابطه بین فردی مورد نیاز شامل عزت نفس و خودآگاهی فزونی یافته، مهارت‌ های تفکر منطقی، واقع گرا، منعطف، خلاق، فعالانه و مثبت و همچنین هوش هیجانی- اجتماعی است، خاطر نشان کرد: نتایج این طرح مطالعاتی نشان می‌دهد که آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش کارکردهای نامناسب رفتاری هیجانی، دریافت تقویت‌های مثبت و یادگیری از همسالان موثر است.

پایان پیام/۲۵

لینک اصل خبر در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  منبع خبر

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات