اولین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال ۱۳۹۸

اولین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال ۱۳۹۸ به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در مرکز رشد واحد های فناور شهرستان همدان با حضور اعضاء شورا در روز یکشنبه ۱۲ خرداد ماه در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید .

در این جلسه در خواست پذیرش پنج واحد فناور، در خصوص استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان مورد بررسی قرار گرفت که و با پذیرش چهار واحد، در آن مرکز رشد موافقت گردید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری همدان

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری همدان

    پارک علم و فناوری همدان

    پارک علم و فناوری همدان یک پارک علم و فناوری در شهر همدان می باشد

    نظرات