برگزاری کارگاه ISO۴۵۰۰۱

برگزاری کارگاه ISO۴۵۰۰۱

کارگاه ISO۴۵۰۰۱ با حضور دانشجویان محترم در مقاطع مختلف تحصیلی توسط استاد محترم جناب آقای مهندس محمد علی جانیان در روزهای

شنبه و یکشنبه  مورخ ۱۱ و
۹۸/۳/۱۲ به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

این کارگاه در راستای توانمند سازی دانشجویان محترم مهندسی بهداشت حرفه ای و مهندسی بهداشت محیط در جهت پیشبرد اهداف دانشکده در

روز های شنبه و یکشنبه  مورخ ۱۱ و
۹۸/۳/۱۲ در سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی دانشگاه  برگزار گردید.


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات