ورود استارتاپ‌ها برای حل مشکل اشتغال

رئیس هیات مدیره صندوق کارآفرینی امید گفت: یکی از برنامه‌های صندوق کارآفرینی امید اتصال روستا به تجارت الکترونیک است و با همکاری با استارت آپ ها با جدیت در حال انجام و نهایی سازی آن هستیم. علی ربیعی رئیس هیات مدیره این صندوق گفت: بخش خدمات به آهستگی تاثیرگذاری خود را در رشد کشور خواهد داشت و می‌توان با سرمایه گذاری در حوزه خدمات و فضای مجازی جامعه و بخشی از اقتصاد را نجات داد. ربیعی افزود: دیگر رشد اقتصادی فقط با صنایع بزرگ انجام نخواهد شد و خدمات تاثیر گذاری خود را در آینده بر رشد کشور نشان خواهد داد. وی اظهار داشت: یکی از برنامه‌های صندوق کارآفرینی امید اتصال روستا به تجارت الکترونیک است و با همکاری با استارت آپ ها با جدیت در حال انجام و نهایی سازی آن هستیم. همچنین اصغر نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید نیز اظهار کرد: این روزها اکوسیستم استارتاپی زندگی را ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات