تقویت کارآفرینی اجتماعی زنان در دستور کار شهرداری تهران

زهرا بهروزآذر با اشاره به اینکه ویژگی‌های منحصر به فرد کارآفرینان اجتماعی، مفهوم و ضرورت توجه ویژه به این مقوله را روشن می‌کند، برگزاری این نشست را فرصتی ارزشمند برای انتقال تجارب، شناسایی عوامل موثر در توسعه فرهنگ کارآفرینی اجتماعی عنوان کرد. بهروزآذر گفت: مدیریت شهری امروز فعالیت‌های خود را منحصر به مسائل کالبدی شهر نکرده و به عنوان یکی از بازیگران اصلی در حل مسائل اجتماعی ورود پیدا کرده است و در این راستا باید ابزارهای مفید و موثر شناسایی و مورد استفاده قرار بگیرد. سرپرست اداره کل امور بانوان شهرداری تهران با اشاره به شکل گیری مراکز کوثر با هدف و ماموریت اجتماعی افزود: این مراکز در ابتدا با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای زنان سرپرست خانوار شکل گرفت اما اکنون به دلایلی از ماهیت فعالیت خود فاصله گرفته است و حوزه بانوان تلاش دارد تا با بهره گیری از تجارب موفق، فعالیت این مراکز را به سمت ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات