طرح «سروا» تحولی در کسب و کارهای نوین

تحول در کسب و کارهای نوین «اگر طرح سروا که همانا آزاد شدن دسترسی به اطلاعات دولتی برای کسب و کارهای نوین است، بدرستی اجرا شود می‌تواند تحول خوبی را در ایجاد کسب و کارهای جدید در کشور رقم بزند.» رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: پیش از این تجربه نشان داده است که دولتی‌ها که دارای اطلاعات بسیار خوب و زیادی هستند در ارائه آنها به بخش خصوصی چراغ سبز نشان نمی‌دهند ولی با رونمایی این طرح امیدوار هستیم، دسترسی به اطلاعات دولتی در چارچوب درست و منطقی اتفاق بیفتد. الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی افزود: با دسترسی آزاد اطلاعات مشاغل زیادی در کشور در حوزه‌های کشاورزی، ترافیکی، هواشناسی و... ایجاد خواهد شد که می‌تواند در بسیاری از حوزه‌ها برای مردم مفید واقع شود. وی با اشاره به اینکه با دسترسی آزاد در ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات