استقرار جوانان صاحب ایده در پارک‌های علم و فناوری

محمد حسین ایمانی خوشخو رئیس پارک علم و فناوری نرم و صنایع فرهنگی درباره این پارک اظهار کرد: پارک علوم و فناوری نرم و صنایع فرهنگی اولین پارک صنایع خلاق است که طی سال‌های گذشته ایجاد شده است. وی درباره بخش‌های مختلف این پارک بیان کرد: پارک علوم و فناوری صنایع فرهنگی از سه بخش اصلی تشکیل شده است؛ در بخش اول آن به ایده پردازان و جوانانی که ایده‌های نو دارند خدمات مشاوره داده می‌شود و در راستای حمایت از جوانان قدم بر می‌داریم‌. رئیس پارک علوم و فناوری نرم و صنایع فرهنگی ادامه داد: در بخش اول اگر جوانان ایده‌های نو داشته باشند می‌توانند بیایند و به مدت چند ماه از مشاوره‌های پارک استفاده کند و سرانجام در صورت تایید و دفاع در پارک مستقر شوند. حمایت از شرکت‌های خلاق در بستر ارائه مشاوره ایمانی خوشخو بیان کرد: بخش دیگر مربوط به تحقیق و توسعه شرکت‌های خلاق و ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات