70 درصد کسری رشد در دولت های نهم و دهم و دشواری های امروز بازارکار

70 درصد کسری رشد در دولت های نهم و دهم و دشواری های امروز بازارکار

علی ربیعی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با اشاره به اینکه 70 درصد کسری رشد که در دولت‌های نهم و دهم ایجاد شد، امروز بازار کار را با دشواری‌های زیادی روبرو کرده است، بیان کرد: هیچوقت تابلویی از توسعه که عده‌ای در زیر چرخ‌هایش له شوند را دنبال نخواهیم کرد.

به گزارش اکوسیستم، روز چهارشنبه، ربیعی در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان مجلس در مورد وضعیت بازار کار و اخراج نیروی کار، بیان کرد: بعضی توسعه را به گونه‌ای می‌بینند که ناگزیر عده‌ای از آن باید جا بمانند، ولی دولت چنین برنامه توسعه‌ای را دنبال نمی‌کند.

وی گفت: من چه کاری را می‌توانستم انجام دهم که ندادم؟ کجا کوتاهی کردم؟ من در زمینه کار همواره بیشترین تلاش خود را در جهت بهبود وضعیت کارگران انجام داده‌ام و باز هم این روند را ادامه خواهم داد، به گونه ای که در دولت مرا متهم می‌کنند که بطور یک جانبه مدافع منافع کارگران هستم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در حال حاضر سفید امضاها در بنگاه‌ها به قوه قضائیه معرفی می‌شوند و بخشنامه‌ای که در مورد قراردادهای موقت ابطال شده است را نیز پیگیری می‌کنیم.

وی با ذکر این نکته که به بعضی از کنوانسیون‌های بین المللی حقوق کار آگاهانه پیوسته‌ایم، ادامه داد: در شرایط سخت کنونی که وارث 70 درصد کسری رشد هستیم، امکان استخدام کاهش پیدا کرده است.

ربیعی افزود: در این شرایط، مسئولیت وزارت کار را پذیرفتم و کافیست بنگرید که طی پنج سال گذشته از کجا به کجا رسیده‌ایم.

وی ضمن اشاره به اینکه زیر چرخ توسعه حتی یک کارگر هم نباید له شود، اظهار داشت: با واگذاری‌هایی که در سال‌های گذشته بدون هیچگونه مبنای قانونی انجام شده است، کاملا مخالف هستم. در اراک به کارخانه‌هایی رفتم که به این طریق واگذاری شده بودند و درصدد رفع این شکل از واگذاری‌ها هستیم.

در انتها نماینده یزد از پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قانع شد.

    نظرات