پارک علم و فناوری کرمانشاه؛ برای نخستین بار در استان مرکز شکوفایی خلاقیت در پژوهش سرا های دانش آموزی راه اندازی می کند

پارک علم و فناوری کرمانشاه؛ برای نخستین بار در استان مرکز شکوفایی خلاقیت در پژوهش سرا های دانش آموزی راه اندازی می کند

با امضا تفاهم نامه پارک علم و فناوری کرمانشاه و اداره کل آموزش و پرورش ، برای نخستین بار در استان مرکز شکوفایی خلاقیت در پژوهش سرا های دانش آموزی راه اندازی می کند
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشاه ،دکترمجید یزدان پناه مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با همراهی بهرام بادکو رییس سازمان جهاد دانشگاهی استان و دکترمعصومه خان احمدی رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه ضمن بازدید از برج در حال ساخت پارک علم و فناوری کرمانشاه، شتابدهنده فناوری و کارآفرینی تیک و واحد های مستقردر مرکز رشد ای سی تی و جامع پارک علم و فناوری کرمانشاه ، تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.
براین اساس دربرنامه متمرکزی از دانش آموزان صاحب ایده با مشاوره وحمایت های گام به گام برای حرکت به سمت تشکیل کسب و کار های فناورانه دانش آموزی ساختاری با عنوان کانون شکوفایی خلاقیت شکل خواهد گرفت .
همچنین در این تفاهم نامه رسالت و نقش مرکز شکوفایی و خلاقیت را ایجاد زمینه مناسب برای ظهور، پرورش و حمایت از خلاقیت دانش آموزان و معلمین ، بستر سازی جهت ایده های مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده ، ارائه آموزش ، مشاوره و حمایت از زمینه های مدیریت دانش ، حفاظت از دارایی های فکری ، تدوین دانش فنی و مستند سازی فناوری ، شناسایی و هدایت ایده های نو با قابلیت تجاری سازی ، کمک جهت تکمیل نمونه اولیه محصول یا خدمت و توانمند سازی دانش آموزان در راستای راه اندازی کسب و کار آمده است.
دراین تفاهم نامه که به مدت سه سال منعقد شد پذیرش وهدایت صاحبان ایده، برای پیاده سازی ایده از طریق ارائه مشاوره و خدمات مورد نیاز،برگزاری دوره های پیش رشد و ایجاد تسهیلات برای ادامه فعالیت در قالب پذیرش در مراکز  از تعهدات پارک و فراهم امدن امکان استفاده دانش آموزان صاحب ایده از امکانات آموزش و پرورش از تعهدات این اداره کل است.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه یک پارک علم و فناوری در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات