حفاظت از گونه‌های گیاهی با انتشار نقشه پراکنش ۲۷ استان

حفاظت از گونه‌های گیاهی با انتشار نقشه پراکنش ۲۷ استان

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برنامه توسعه کشت و فرآوری اولیه گیاهان دارویی در سال های پس از انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت. ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز برنامه های گسترده ای را در این حوزه مد نظر قرار داده که با همکاری نهادها و دستگاه های مرتبط اقدامات منسجمی در این راستا انجام شده است.

برنامه ریزی منطقه ای و تحقیقاتی بر اساس شرایط و توانمندی های اکولوژیک کشور یکی از این اقدامات است. بر این اساس تعریف پروژه در هر منطقه با توجه به تنوع اقلیمی و بر مبنای پتانسیل ها و چالش های هر منطقه اکولوژیک انجام می شود که راهکاری مناسب برای تحقق توسعه کشت در منطقه مورد نظر است.

طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور از دیگر فعالیت هایی است که برای تحقق برنامه توسعه کشت و فرآوری اولیه گیاهان دارویی عملی شد. این طرح با تکیه بر پراکنش گیاهان دارویی استان های کشور با هدف شناخت گیاهان دارویی موجود در عرصه های طبیعی، کسب اطلاعات مورد نیاز درباره این گیاهان و الگوبرداری شرایط رشد طبیعی در رویشگاه ها برای کشاورزان شکل گرفت. در حال حاضر برای ۲۷ استان کشور نقشه پراکنش به منظور ثبت مزیت ها و حفاظت از گونه های گیاهی منتشر شده است.

در گام بعدی گسترش کشت دیم گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفت تا با توجه به مواردی همچون کشت گونه های سازگار گیاهان دارویی در سطح پایلوت در دیم زارهای کم بازده کشور و بررسی عملکرد اقتصادی آنها، استفاده از ارگانیسم های طبیعی برای تولید گیاهان دارویی در شرایط دیم و بررسی روش های کشت و استقرار گیاهان دارویی در اراضی ناهموار، شیب دار و غیر هم سطح توسعه کشت گیاهان دارویی تحقق یابد.

البته پتانسیل یابی مناطق مستعد برای توسعه کشت گیاهان دارویی و افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی با معرفی گونه های جدید و نخبه از دیگر اقدامات انجام شده است.

پایان پیام/۲۵

لینک اصل خبر در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  منبع خبر

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات