کارگاه آموزشی قانون تجارت در مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری برگزار شد

کارگاه آموزشی قانون تجارت در مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری برگزار شد

کارگاه آموزشی قانون تجارت با تدریس دکتر مسعود منشدی مشاور حقوقی پارک در محل مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری البرز روز سه شنبه  ۲۱ خردادماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی چهار ساعته همچنین با وظایف و تکالیف فعالان تجاری در قانون تجارت، جرائم و دعاوی تجاری ناشی از فعالیت تجاری و قوانین بازنشستگی آشنا شدند.

شرکت کنندگان در این کارگاه آموختند "که انواع معاملات تجاری کدام است و کسانی که به معاملات تجاری می پردازند چه وظیفه ای دارند؟"
این کارگاه تخصصی روز سه شنبه ۲۱ خردادماه در محل مرکز رشد پارک علم و فناوری البرز برگزار شد و شرکت ها و هسته¬های فناور مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری البرز در آن شرکت نمودند.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری البرز

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری البرز

  پارک علم و فناوری البرز

  زمینه فعالیت جامع

   نظرات