نوآوری رهاشده بسیار خطرناک است

دکتر سعیدرضا عاملی افزود: نوآوری محصول تفکر است و توانایی ذهن تبدیل به نوآوری‌های متفاوت شده است؛ یکی از نوآوری‌هایی که در دوران ما به وجود آمده، تکنولوژی نو و فناوری نو و فضای دیجیتال است. وی بیان کرد: فضای دیجیتال که تعبیر به فضای ادبی می‌کنند قابلیتی در دل خود دارد که آنچه در ذهن ماست را تحقق می‌بخشد؛ عصر جدید را به عنوان اثر الگوریتم نامگذاری کرده‌اند؛ الگوریتم‌ها در رفت و برگشت تبدیل به سیستم شده و جهان جدیدجهان سیستم‌ها است. عاملی با اشاره به اینکه ایران سرزمین نوآوری است، افزود: اگر آبی بدون اکسیژن می‌تواند جریان حیات را ادامه دهد، زندگی بدون نوآوری نیز ادامه می‌یابد. نوآوری اهداف ارزشمندی دارد، علت اینکه ما در سال‌های اخیر به دنبال توسعه پایدار رفتیم؛ چون مشاهده کردیم توسعه صنعتی، تخریب انسان، جامعه و فرهنگ را در پی داشته؛ از این رو توسعه پایدار الگوی همه‌جانبه برای توسعه به شمار می‌رود. ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات