برگزاری کارگاه آموزشی کشت و بافت گیاهی توسط شرکت پیشتازان زیست یاخته خزر مستقر در مرکز رشد ساری

برگزاری کارگاه آموزشی کشت و بافت گیاهی توسط شرکت پیشتازان زیست یاخته خزر مستقر در مرکز رشد ساری

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور ساری

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور ساری

  مرکز رشد واحدهای فناور ساری

  مرکز رشد واحدهای فناور ساری یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

   نظرات