اقتصاد تک محصولی مانعی سر راه توسعه منابع انسانی

اقتصاد تک محصولی مانعی سر راه توسعه منابع انسانی

محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت) تاکید کرد که کشور باید از اقتصاد تک محصولی متکی به فروش نفت خارج شود و با سرعت بیشتری در مسیر توسعه منابع انسانی گام برداریم.

به گزارش اکوسیستم، شریعتمداری در سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی ضمن خاطر نشان کردن این که منابع انسانی عامل اصلی رشد و توسعه کشورها است، گفت: سرمایه‌های انسانی متنوع و متغیر هستند و بخشی از دارایی‌های اصلی، رشد و توسعه هر سازمان محسوب می‌شوند.

وی بیان کرد: ما سعی داریم که از اقتصاد تک محصولی متکی به فروش نفت خارج شویم و برای رسیدن به این هدف نیز باید سریع‌تر در جهت توسعه منابع انسانی گام برداریم و مهمترین مسئله در این راستا همسویی و همگام شدن در توسعه و گسترش منابع انسانی و استفاده از پتانسیل‌های موجود است تا در جهت خدمت به مردم حرکت کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به این که برای رشد و توسعه اقتصادی اثربخش و پایدار باید به منابع انسانی توجه کرد، اظهار داشت: توجه به مهارت و بکارگیری جوانان متخصص و متعهد ضروری است.

وی در ادامه افزود: در بازار کار امروز بکارگیری نیروی‌های ماهر و تحصیلکرده عامل اساسی رشد و توسعه اقتصادی است به گونه‌ای که دیگر افزایش کارآمدی سازمان‌ها جزو مسئولیت بنگاه نیست بلکه از الزامات آن محسوب می‌شود.

    نظرات