برنامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه یکی از رسالت های مهم این دانشگاه، رسالت اجتماعی است، گفت: ما در کنار بحث آموزش، پژوهش و فناوری ، برنامه هدفمندی را برای توسعه کارآفرینی در زمینه های مختلف و همچنین اجرای رسالت اجتماعی خود آغاز کرده و در این راستا گام های مهمی برداشته ایم. محمدرضا زمانی در اختتامیه نخستین رویداد ملی کارآفرینی مراقبت و سالمندی دانشگاه پیام نور، این رویداد را اقدامی در جهت تحقق رسالت اجتماعی دانست و با اشاره به جمعیت سالمندان کشور گفت: سالمندان سرمایه های کشور هستند ولی روند جمعیت جامعه ما به سمت سالمندی و پیری در حرکت است بنابراین برنامه هایی نیاز است که مجموعه ها و سازمان ها از زحمات این قشر قدردانی کنند. وی درباره برنامه دانشگاه پیام نور در حمایت از سالمندان گفت: دانشکاه پیام نور با توجه به گستردگی ملی در سراسر کشور، به خوبی می تواند در کنار بخش ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات