موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ایران بررسی شد

آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور، جلسه‌ بررسی موانع حقوقی تسهیل کسب‌وکار در ایران با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، سرپرست امور پژوهش‌های حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی و نماینده دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی از پژوهشگران برگزار شد. در ابتدای این نشست، امین جعفری سرپرست امور پژوهش‌های حقوقی، گزارشی از اقدامات پژوهشی انجام شده در حوزه قوانین و مقررات بهبود محیط کسب و کار در ایران ارائه دادند. در ادامه جلسه احمد مرکز مالمیری عضو دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، به ارائه گزارش نحوه عملکرد هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار پرداخته و ضمن انتقاد از ترکیب، ساختار و مصوبات این هیات، ضرورت بازنگری درخصوص ساختار این هیات را گریزناپذیر دانستند. مرکز مالمیری اضافه کردند: علی‌رغم تلاش قوای مقننه و مجریه برای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، این امر تا به امروز صورت نگرفته چرا ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات