حضور علی معقولی مدیرعامل گروه ایناب در برنامه صبح خراسانی به عنوان مهمان کارآفرین

حضور علی معقولی مدیرعامل گروه ایناب در برنامه صبح خراسانی به عنوان مهمان کارآفرین

علی معقولی مدیرعامل گروه ایناب در برنامه صبح خراسانی  درتاریخ 99/4/19 به عنوان مهمان کارآفرین حضور یافت.

 

  منبع خبر

  ایناب

  ایناب

  ایناب یک شرکت در شهر نیشابور می باشد

   نظرات