برنامه پارک علم و فناوری شریف جهت توسعه ناحیه نوآوری شریف

برنامه پارک علم و فناوری شریف جهت توسعه ناحیه نوآوری شریف

توضیحات «آقای مهندس مصطفی شکیبا، مدیر توسعه زیرساخت پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف» در خصوص برنامه‌های پارک برای توسعه ناحیه نوآوری شریف را بشنوید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

    پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

    پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات