انتصاب جدید معاون ایجاد و توسعه پارک علم و فناوری خراسان

انتصاب جدید معاون ایجاد و توسعه پارک علم و فناوری خراسان


داود تفضلی به عنوان "عضو کارگروه توانمندسازی مراکز رشد واحدهای فناور" منصوب شد.
در حکمی از سوی مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهندس داود تفضلی، معاون ایجاد و توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان به عنوان "عضو کارگروه توانمندسازی مراکز رشد واحدهای فناور" منصوب شد.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

   نظرات