۹۳ درصد اعتراضات شرکت های دانش بنیان بررسی شد

۹۳ درصد اعتراضات شرکت های دانش بنیان بررسی شد

در راستای اجرای ماده (۷) قانون دانش بنیان و ماده ۳۰ آئین‌نامه اجرای آن وارزیابی، تایید صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان تعداد ۱۲۵ مورد اعتراض در دبیرخانه شورای عالی عتف ثبت شده است که از لحاظ موقعیت جغرافیایی بیش از ۵۴ مورد اعتراضات ثبت شده از استان تهران و بقیه اعتراضات از سایر استان ها هستند. بنا بر این گزارش در راستای اجرای ای، ماده تعداد یازده جلسه رسیدگی به اعتراضات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان با حضور اعضای کارگروه رسیدگی به اعتراضات دبیرخانه شورای عالی عتف، نمایندگان دستگاه‌های مورد اعتراض و همچنین نمایندگان شرکت‌های معترض برگزار شده است. فرایند رسیدگی به اعتراضات در دبیرخانه شورای عالی عتف طبق شیوه نامه رسیدگی به اعتراضات شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان که به تصویب کمیسیون دائمی شورای عالی عتف رسیده است، با ثبت اعتراض توسط شرکت معترض در سامانه رسیدگی به اعتراضات دبیرخانه و همچنین تکمیل کاربرگ رسیدگی به اعتراضات آغاز و ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

منبع خبر

اکوموتیو

اکوموتیو

اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات