کارگاه آموزشی "بازاریابی و اصول فنون مذاکره  "

کارگاه آموزشی "بازاریابی و اصول فنون مذاکره "

پیرو برگزاری اولین کارگاه آموزشی توسعه و انتقال فن آوری با عنوان مقدمه ای بر توسعه و انتقال فن آوری (معرفی اکوسیستم نوآوری دانشگاه صنعتی شریف ) که در تاریخ دوشنبه ۹۸/۰۳/ ۲۷ در سالن شهید رحیمی دانشکده بهداشت برگزار گردید به اطلاع اعضای محترم هیات علمی ثبت نام شده در کارگاههای آموزشی توسعه فناوری  می رساند در تمام هفته های تیرماه ۱۳۹۸ ، ۴ کارگاه آموزشی این پکیج به شرح ذیل برگزار خواهد شد .
هفته اول تیرماه (۹۸/۰۴/۰۳ و ۹۸/۰۴/۰۴ ) ساعت ۸الی ۱۲   عنوان کارگاه : بازاریابی و اصول وفنون مذاکره (۸ساعت)
هفته دوم تیرماه ( ۹۸/۰۴/
۱۰ و ۹۸/۰۴/ ۱۱ ) ساعت ۸الی ۱۲     عنوان کارگاه : نوآوری دانشگاهی و کشف ایده (۸ساعت)
هفته سوم تیرماه ( ۹۸/۰۴/۱۷ و ۹۸/۰۴/۱۸ ) ساعت ۸الی ۱۲     عنوان کارگاه : جذب سرمایه و اصول توسعه کسب وکار (۸ساعت)
هفته چهارم تیرماه ( ۹۸/۰۴/۲۴و ۹۸/۰۴/۲۷ ) ساعت ۸ الی ۱۲     عنوان کارگاه : تحقیقات بازار (۸ساعت)
ضروری است شرکت کنندگان محترم  را س ساعت ۸ صبح در روزهای ذکر شده در جدول ، در سالن شهید رحیمی دانشکده بهداشت حضور بهم رسانند.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات