پست دست همکاری به سمت استارت آپ ها دراز کرد

پست دست همکاری به سمت استارت آپ ها دراز کرد

شرکت ملی پست همزمان با آغاز طرح تحول دیجیتال و بر اساس رویکرد جدید، در راستای توسعه و ارائه سرویس های نوین با صدور ۳ فراخوان دست همکاری به سمت استارت آپ ها دراز کرد. پست در این فراخوان ها از شرکتهای ارائه دهنده خدمات در سه زمینه؛ پیام رسان های سازمانی، سامانه های دانشگاهی و نقشه بومی برای همکاری دعوت به عمل اورده است. در آخرین فراخوان که روز جاری منتشر شده است پست از شرکتهای ارائه کننده خدمات نقشه بومی دعوت کرده است تا در راستای ارائه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی و نشانی استاندارد مکان محور با این شرکت همکاری نمایند. دیگر فراخوان این شرکت، شناسایی شرکت های ارائه دهنده خدمات پیام رسان سازمانی است. این امر در راستای ایجاد ارتباط بهتر میان کارکنان سازمان ها و مکاتبات آنهاست. در این مشارکت تامین و ارائه زیرساخت نرم افزاری برعهده شرکت کننده و بازاریابی، تامین مشتری و توسعه ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات