تقویت توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه نمک‌زدایی آب

ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست در راستای بومی‌سازی فناوری نمک زدایی و تقویت این حوزه، تعامل میان شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه دهنده فناوری و سرمایه گذاران سیستم‌های تصفیه آب را برقرار کرده است. فناوری‌های نمک زدایی در حال حاضر از طریق واردات به کشور تامین می‌شود که در صورت تایید ارائه طرح شرکت‌های دانش‌بنیان و توافق با سرمایه گذاران هزینه تولید و ساخت دستگاه‌های آب شیرین در کشور تامین می‌شود. همچنین این ستاد نیز به منظور بومی سازی فناوری نمک زدایی و آب شیرین کن هزینه ریسک سرمایه گذاری طرح‌های دانش بنیان را تامین می‌کند. در حال حاضر برخی از این طرح‌ها بعد از تعامل و انجام مذاکرات به نتیجه رسیده و برخی دیگر نیز درمرحله انجام مذاکره است.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات