گزارش تصویری افتتاح نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی در وزارت نیرو

گزارش تصویری افتتاح نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی در وزارت نیرو

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری یزد

منبع خبر

پارک علم و فناوری یزد

پارک علم و فناوری یزد

زندگی با طعم فناوری ایرانی

نظرات