حمایت از توسعه استارتاپ های صنعت ورزش

حمایت از توسعه استارتاپ های صنعت ورزش

به منظور توسعه فرهنگ کارآفرینی و حمایت از بنیان گذاران استارتاپ ها ( کسب وکار های نوپا) در صنعت ورزش ، توسعه اکوسیستم فناوری های ورزشی در کشور (نرمافزاری و سخت افزاری)، شناسایی، جذب و حمایت از نخبگان استارتاپی صنعت ورزش ایران و تلاش برای کمک به رفع نیازهای صنعت ورزش کشور مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با همکاری مشترک وب سایت ورزش ۳ از توسعه استارتاپ های صنعت ورزش حمایت می کند. استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان و هسته ای فناور که در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری صنعت ورزش فعال می باشند و ایده های کسب کاری، تیم فنی متخصص، بازار هدف مشخص و مدل کسب و کار واقعی و توجیه پذیری دارند، می توانند از این حمایت ها و خدمات بهره مند شوند. ارائه فضای کار اشتراکی رایگان، آموزش های تخصصی کسب و کار، تسهیلات مالی، خدمات ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات