بازاریابی محتوا به سبک هیتلر یا استالین

حال به بازاریابی محتوا بر‌گردیم: شما در میانه‌ یک نبرد هستید، نبردی سخت برای به‌دست‌آوردن مشتری، اما این بار در دنیای آنلاین. نبرد در دنیای آنلاین از سایر نبردها حساس‌تر است؛ زیرا رقبایتان می‌توانند با یک کلیک به هر سلاح کشنده‌ای دست یابند و کوچک‌ترین اشتباهی ممکن است شما را از میدان به در کند و رقبای تازه‌‌نفس یا قدیمی جای شما را بگیرند. سوال اصلی این است: چه کسی موفق می‌شود این مشتری احتمالی را جذب کند، شما یا آنها؟ آیا حریفشان می‌شوید؟ مطمئناً این نقل‌قول معروف را شنیده‌اید که محتوا پادشاه است. این جمله را فراموش کنید. هر محتوایی پادشاه نیست. کسب‌وکارهای زیادی قربانی این نقل‌قول شده‌اند. هزینه‌های زیادی را صرف تولید محتوا کرده‌اند؛ اما هیچگاه نتوانسته‌اند نتیجه‌‌ای را که می‌خواسته‌اند بگیرند. هر محتوایی پادشاه نیست. محتوایی پادشاه است که استراتژی پشتش باشد، نه هر محتوایی. سناریوهای زیادی پشت داستان شکست در دنیای بازاریابی محتوا وجود دارد. شکست ...

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات