نشست دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان با ریاست و معاونت پارک

نشست دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان با ریاست و معاونت پشتیبانی و فناوری پارک علم وفناوری

در سالن جلسات پارک علم وفناوری لرستان


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان لرستان

  پارک علم و فناوری استان لرستان

  پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات