اکوسیستم استارتاپی زیر سقف کوتاه

اکوسیستم استارتاپی زیر سقف کوتاه

بعضی از آدم‌ها، نام‌شان به بعضی موضوعات، مسائل یا شاخه‌ خاصی از کاری یا دانشی گره خورده است. کافی است که به آن موضوع اشاره کنی، خیلی سریع نام‌شان به زبان دیگران می‌آید. اسماء کروبی، یکی از این آدم‌هاست. همین که از طراحی تجربه کاربری حرف بزنید، آدم‌های زیادی هستند که به نامش، سابقه کاری‌اش و تاثیرگذاری‌اش در اکوسیستم استارتاپی ایران، اشاره می‌کنند. در واقع اسماء یک مثال نقض بزرگ در مقابل هر نوع تفکری است که بگوید زنان نمی‌توانند. او از مروجان و پایه‌گذاران مبحث یوایکس‌دیزاین در ایران است. اما به نظر اسماء، با وجود گذشت سال‌ها از رایج‌شدن این مبحث، هنوز فهم درستی از این مفهوم در میان بسیاری از مدیران استارتاپی وجود ندارد و تعداد زیادی از آنهایی که ادعای تسلط بر این مفهوم را دارند، در واقع خودشان را منتور جا زده‌اند در حالی که نیستند. اسماء در این گفت‌وگو از موضوعات مختلفی حرف زده است. ...

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات